begeleiding & advies

Voor leiders

Moreel leiderschap
Waar draag ik aan bij? Betekenisvol leiderschap draait niet om jou, maar om datgene waar jij als leider toe geroepen wordt. Een ontdekkingstocht naar datgene wat ertoe doet, en hoe ieder daar vanuit zijn of haar eigenheid aan bij kan dragen. Of je nou leiding geeft aan een team, als directeur of bestuurder aan een hele organisatie of alleen aan jezelf. Praktische wijsheid noemde Aristoteles dat – de morele wil om het goede te doen en de morele vaardigheid om te ontdekken wat het goede is. Legende begeleidt leiders op deze tocht.

  • In het verbinden met jezelf én de ander.
  • In het durven dromen en verantwoordelijkheid nemen.
  • In het loslaten van zekerheden en experimenteren.

Inspirerend, confronterend, en spannend. Een tocht die ertoe doet.

Voor teams en samenwerkingsverbanden

Betekenisvol samenwerken
Wat is het geheim van een vitaal team? Ondanks positieve intenties betekent samenwerken ook altijd gedoe. Je krijgt het er gratis bij: frustraties, vertroebeling, spanningen. Het beïnvloedt de werksfeer, de bezieling én het resultaat. Legende ziet gedoe als vertrekpunt voor betekenisvolle groei en ontwikkeling. Want dat wat we niet willen, laat impliciet zien wat we wel willen – wat er werkelijk toe doet. Legende begeleidt (management)teams, directies, besturen en groepen om deze omslag te maken: het goede ontstaat vanuit gedoe. Dat betekent:

  • Ruimte maken voor de authentieke ontmoeting.
  • Luisteren naar elkaars verhaal. Want dat geeft zicht op het grotere verhaal: wie zijn we samen? Waar is het ons om te doen?

Open, respectvol én confronterend, met aandacht voor ieders unieke toegevoegde waarde.

Voor organisaties

Organiseren en ontwikkelen vanuit de menselijke maat

Zinvol werken vraagt om een organisatie waarin mensen weten wat ertoe doet én hoe ze er zelf toe doen. Waarin menselijke waarden centraal staan, en regels, procedures en economische waarden dienend zijn. En niet andersom.
De organisatiecultuur is daarin een cruciale factor. De patronen in de cultuur kunnen bijdragen aan bezieling en resultaat, maar kunnen ook afvoerputjes worden voor energie. Legende maakt gebruik van een beproefde aanpak om cultuur te ontwikkelen. Geen louter rationeel proces, maar aan het werk met onze diepste drijfveren,  overlevingsmechanismes en angsten:

  • Vanuit hernieuwde aandacht voor de menselijke maat en de centrale waarden
  • Door het doorbreken van verstikkende patronen
  • Waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden.

Voor jou als individu

Terug naar jouw essentie

Zin, zo eenvoudig is dat niet. Het Amerikaanse maakbaarheidsidee dat alles wel goed komt als je je maar vol overgave richt op je purpose, gaat in de praktijk niet op. Je hebt het in het leven niet altijd voor het kiezen. Althans, niet in wat je daarin overkomt. Wél in hoe je daarmee omgaat. Want zingeving is een proces:

  • Van overgave aan en acceptatie van de vragen die het leven aan je stelt.
  • En van het nemen van verantwoordelijkheid de manier waarop jij deze vragen beantwoordt.

Legende begeleidt mensen bij persoonlijke vragen op het gebied van zingeving. Op die momenten dat je de verbinding met jezelf en waar jij voor staat even kwijt bent. Wat is jouw verhaal? Mijn aanpak is no nonsense en brengt je direct bij de kern.

Echt leven is ontmoeten; het vermogen om in verbinding te zijn

- Martin Buber