Hartelijk georganiseerd

Werken aan bezieling in organisaties

Hartelijk georganiseerd neemt je mee op verkenningstocht door de cultuur van je organisatie. Het geeft niet alleen relevante wetenschappelijke inzichten over zingeving en organisatiecultuur, maar ook inspiratie om in beweging te komen. Het boek biedt een beproefde aanpak om verstikkende patronen te doorbreken en te werken aan energie en resultaat. Ondersteund door praktijkvoorbeelden, praktische tips en handreikingen.

Boom Uitgevers, 2011

Een aanrader voor iedereen die zoekt naar een sleutel om de cultuur in zijn of haar organisatie te begrijpen en er iets mee te doen.
- Managementboek magazine

In één adem uitgelezen. Het is helder, boeit en ontroert.
- Frank van der Weiden, senior adviseur 

Bezielend, deskundig en met de juiste accenten.
-Ursula Glunk, Academic Director University College Freiburg

Een zinvol boek, over zinvol bewegen. Een pleidooi om oog te hebben voor wat ons nu eigenlijk echt bezielt EN wat ons in het bereiken daarvan tegenhoudt. 
- Marcel van Wissen, concernmanager gemeente Zeist

Een uniek model dat helpt om een organisatiecultuur te ontwikkelen waarin mensen doelgericht en vanuit bezieling werken. - Joop Swieringa, organisatieadviseur en auteur

Ieder levend organisme, elke mens en elke organisatie, heeft in het geheel een eigen rol. Een eigen betekenis, die zich manifesteert als een innerlijk verlangen. Door in het verlengde van dit verlangen te scheppen, levert ieder organisme zijn bijdrage aan het voor hemzelf ondoorgrondelijke geheel.

- vrij naar Marinus Knoope