het onderzoek

Onderzoek naar zingeving aan het Story Lab

Zin. Een menselijke basisbehoefte, cruciaal voor ons geluk en welbevinden. Toch is zin niet vanzelfsprekend in een wereld die draait om efficiency, snelheid, rendement en prestatie. Hoe blijf je verbonden met wat er echt toe doet?
In haar zoektocht naar antwoorden op deze vraag stuitte organisatieoach en onderzoeker Jacky van de Goor op de film After Life van de Japanse regisseur Hirukazu Kore-eda. Daarin wordt mensen gevraagd om één herinnering uit hun leven te kiezen, alle anderen zullen worden gewist...

De afgelopen jaren stelde Jacky deze vraag aan honderden mensen. In het Story Lab van de Universiteit Twente doet zij onderzoek naar de betekenis van de herinneringen die mensen kiezen en hun kracht om het leven zin en betekenis te geven. De resultaten van haar onderzoek schijnen een licht op:

  • de kenmerken van deze herinneringen: hoe ziet zin eruit in het dagelijks leven?
  • verwondering als mindset om het bijzondere te zien in het gewone, alledaagse leven
  • zin als een proces van zin vinden en zin geven
  • het belang van niet weten en overgave in het ervaren van zin
  • de kracht van het delen van deze herinneringen met anderen

Tot slot is een methode ontwikkeld waarin mensen deze herinneringen met elkaar delen. Een vorm van storytelling die mensen in verbinding brengt zichzelf, met anderen en met de opgave waar zij voor staan.

Doneer jouw herinnering!

Doe mee aan het wetenschappelijk onderzoek en doneer jouw herinnering