over Legendes

 

 

Legendes

You are the storyteller of your own life. And you can create your own legend or not.

- Isabel Allende

Legendes zijn verhalen: verhalen die verteld moeten worden, verhalen die ertoe doen. Het woord legende komt van het Latijn legenda: dat wat gelezen moet worden. Als mens hebben we ons eigen verhaal, en ook organisaties hebben hun verhalen: over hoogte- en dieptepunten, over kracht, kwetsbaarheid en moed.

‘If you want to know me, then you must know my story’, zegt McAdams, één van grondleggers van de narratieve psychologie. In onze verhalen laten zien wie we zijn. Ze geven uiting aan onze identiteit, aan hoe we tegen de wereld aankijken en wat we belangrijk vinden. We vertellen verhalen, we creëren ze, maar worden er omgekeerd ook door gevormd. Niet alleen door de verhalen die we zelf vertellen, maar ook door de verhalen van anderen.

Verhalen zijn daarmee een prachtige manier om je verbinden. Met jezelf en wat er voor jou toe doet, én met anderen. Het delen van verhalen heeft een magische werking. Dat ervaar ik iedere keer zelf, en het is ook wat deelnemers zeggen die meedoen aan één van mijn programma’s. Door verhalen te vertellen verbind je je niet alleen met wie je zelf bent, als individu, maar ook met wie wij zijn, als mensen. Met de universele waarden die we delen, de menselijke maat. Met het grote patroon dat door alle unieke, persoonlijke verhalen heen loopt.

StoryLab

In het StoryLab van de Universiteit Twente staan mensen en hun verhalen centraal. We doen er onderzoek naar de manier waarop mensen door middel van verhalen betekenis geven aan hun leven en de gebeurtenissen daarin. En hoe verhalen kunnen worden ingezet om ons gevoel van zin in het leven te versterken. Ik deed er mijn promotieonderzoek en ontwikkelde een narratieve interventie.

Meer weten over het StoryLab en narratief onderzoek?

Je leven in één herinnering

Wil je zelf de kracht ervaren van het delen van verhalen?
Doe dan mee aan een workshop Je leven in één herinnering. Een workshop waarin je verhalen deelt én ernaar luistert. Die je in verbinding brengt met jezelf en met wat er voor jou echt toe doet.
Ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en verfijnd door jarenlange toepassing in de praktijk.

Meer weten over deze methode?

De kortste weg tussen twee mensen is de glimlach; de snelste manier om iemand te leren kennen is via zijn of haar verhaal

- Jacky van de Goor, Je leven in één herinnering