werken aan zin

Zin:

Een universele basisbehoefte. Ieder mens heeft het verlangen om zich verbonden te voelen en een doel te hebben in het leven. Om het gevoel te hebben dat je ertoe doet. Het ervaren van zin is cruciaal voor geluk en welbevinden: in het dagelijks leven, in de samenleving en op het werk.

De menselijke maat centraal

Zin ervaren we ieder op onze eigen unieke manier. Tegelijkertijd is het ook iets collectiefs, laat mijn promotieonderzoek zien. Want dwars door onze verschillen heen delen we als mensen dezelfde waarden. Waarden die natuurlijk zijn, maar niet vanzelfsprekend. In een wereld die draait om snelheid, efficiency, prestatie en succes staan deze steeds meer onder druk. Met de menselijke maat als grote verliezer.

Vanuit Legende werk ik aan het herstel van deze verbinding. Met jezelf, met de ander en met datgene wat er echt toe doet. In het dagelijks leven én op het werk. Ik geef trainingen, workshops en lezingen, en begeleid mensen bij individuele vragen. Ik werk als procesbegeleider, organisatiecoach en adviseur voor organisaties en (management)teams.
In mijn aanpak combineer ik wetenschappelijke inzichten met jarenlange ervaring in de praktijk.

Ontmoeting als fundament

Zin ervaren we niet in onszelf, maar in verbinding. Ik als deel van iets groters: het is de relatie die ons mens maakt. We zijn als mens geen gesloten systeem, zoals Victor Frankl dat zegt:

‘Mens zijn betekent open staan voor de wereld, vol met andere wezens om te ontmoeten en zin om te vervullen.’

De ontmoeting is het fundament van mijn aanpak. Met de ander of het andere, met het grotere en waardevolle. In de ontmoeting zien we wie we zelf zijn – en wat ons te doen staat. Het is vanuit de ontmoeting dat groei en ontwikkeling ontstaat. Dat betekent dat ik veel aandacht besteed aan een veilige, open setting waarin de ontmoeting kan ontstaan. Vanuit verwondering en dialoog, en met de verbindende kracht van verhalen.

3B model

Bezieling, bezinning en beweging

Zin is niet statisch, niet voor het individu, noch voor organisaties. Het is een continu proces van ontdekken en ontwikkelen, van zin vinden en zin geven. Ik werk daarbij vanuit een beproefde methode met aandacht voor drie dimensies:

Bezieling: waartoe voel je je geroepen? Wat binnen leeft verbinden met wat buiten nodig is. Zicht op jouw bijdrage aan het grotere geheel.

Bezinning: wat staat in de weg? Ontdek welke gewoontes en overtuigingen de bezieling blokkeren. Verstikkende patronen herkennen en doorbreken.

Beweging: ontdekken en verkennen! Experimenteren met nieuwe werkwijzen, verwonderen en gaandeweg ontdekken wat werkt. Leren, waarderen en volharden.

'If you want to know me, you must know my story'

- Dan McAdams